Besluit sectorindeling parkeervergunningen 2017

Het College van Burgemeester en wethouders van Goes,

gelet op het bepaalde in de Parkeerverordening Goes en de Verordening parkeerbelastingen Goes,

besluit:

 

  • 1.

    Aan te wijzen de weggedeelte(n) waar bewoners woonachtig moeten zijn om een bewonersvergunning of bewonersdagdeelvergunning, beide als bedoeld in de Parkeerverordening Goes , c.q. waar bedrijven gevestigd moeten om een bedrijfsvergunning, als bedoeld in de Parkeerverordening Goes, te kunnen aanvragen volgens de volgende sectorindeling:

a.

Sector C (Centrum):

Bewoners en bedrijven die gevestigd zijn op navol47*gende wegen en weggedeelten (met uitzondering van de wegen en weggedeelten waarvoor locatiespecifieke uitgifteregels parkeervergunningen gelden) kunnen een parkeervergunning aanvragen. Onder deze sector vallen de volgende wegen en weggedeelten:

 

 

– Agnesgang

– Opril Beestenmarkt (alleen oneven huisnummers)

 

– Bierkade

– Opril Grote Markt

 

– Bleekerstraat

– Ostendestraat

 

– Bleekveld

– Rijfelstraat

 

– Goudenmuilstraat

– Schuttershof nrs. 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37

 

– Grote Markt

– Singelstraat

 

– Kattenstraatje nr. 2

– Sint Adriaanstraat

 

– Koepoort

– Stalstraat

 

– Kolveniershof

– Vlasmarkt

 

– Koningstraat

– Waterstraat

 

– Korte Kerkstraat

– Westsingel nrs. 1,2,8,10 en 12

 

– Kreukelmarkt nrs. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

– Wijngaardstraat overige nrs.

 

– Lange Kerkstraat oneven nrs. 1 t/m 29

– Zusterstraat

 

– Magdalenastraat

 

 

 

b.

Sector N (Noord):

Bewoners en bedrijven die gevestigd zijn op navolgende wegen en weggedeelten (met uitzondering van de wegen en weggedeelten waarvoor locatiespecifieke uitgifteregels parkeervergunningen gelden) kunnen een parkeervergunning aanvragen. Onder deze sector vallen de volgende wegen en weggedeelten:

 

 

– Achterhaven

– Ossenhoofdstraat

 

– Adolf van Westerwijksplein

– Paardeweg

 

– Bastion

– Ramusstraat

 

– Beestenmarkt

– Ravelijn de Groene Jager

 

– Brouwersgang

– Rozemarijnstraat

 

– Cornelis Eversdijkstraat

– s-Heer Hendrikskinderendijk

 

– Dijkstraat

– s-Heer Hendrikskinderenstraat

 

– Ganzenest

– Stoofplein

 

– Houttuinen

– Stoofstraat

 

– J Antonides vd Goeskade

– Tiendendreef

 

– Keizerstraat

– Turfkade

 

– Kleine Kade

– Van Orliensstraat

 

– M Smallegangesbuurt

– Westerstraat

 

– Middelburgsestraat (alleen oneven huisnummers)

– Westsingel (tussen Middelburgsestraat en ’s Heer Hendrikskinderendijk)

 

– Molenplein

– Westwal (tussen Rav. De groene jager en Opril Westwal)

 

– Nieuwstraat

– Westwal (tussen Rav. De Groene jager en Wijngaardstraat)

 

– Opril Beestenmarkt (alleen even huisnummers)

– Zaagmolenstraat

 

– Opril Westwal

 

 

 

c.

Sector O (Oost):

Bewoners en bedrijven die gevestigd zijn op navolgende wegen en weggedeelten (met uitzondering van de wegen en weggedeelten waarvoor locatiespecifieke uitgifteregels parkeervergunningen gelden) kunnen een parkeervergunning aanvragen. Onder deze sector vallen de volgende wegen en weggedeelten:

 

 

– Agnietenhof

– Merellaan

 

– Albert Joachimikade

– Nachtegaallaan

 

– Anjelierstraat

– Oostsingel

 

– Beatrixlaan (tussen Heernisseweg en Anjelierstraat)

– Oostwal nrs. 1 t/m 69

 

– Bergweg nrs. 45-55, 57-61, 63, 65, 67, 69, 71, 73-87

– Oude Singel

 

– Blaauwe Steen

– Oude Vismarkt

 

– Bocht van Guinea

– Patijnweg, nrs. 2, 4, 6, 8

 

– De Zouterij

– Papegaaistraat

 

– Gasthuisstraat

– Pyntorenstraat

 

– Geraniumstraat

– Reigerstraat

 

– Grote Kade

– Schipperswegeling

 

– Heernisseweg

– Sint Jacobstraat

 

– Kamperfoeliestraat (tussen Voorstad en Tulpstraat)

– Tulpstraat

 

– Kievitlaan

– van Dusseldorpstraat (tussen Voorstad en Fr. v/d Puttestraat)

 

– Korte Vorststraat

– Vinkenlaan

 

– Lange Kerkstraat even nrs. 2 t/m 30

– Violenstraat

 

– Lange Vorststraat even nrs. 2 t/m 82 en oneven nrs. 1 t/m 65

– Vogelzangsweg (tussen Zonnebloemstraat en Violenstraat)

 

– Lombardstraat

– Vogelzangsweg  (Nrs. 41-51)

 

– Leliestraat

– Vuilstraat

 

– Meeuwenweg

– Witte Paardstraat nr. 6

 

– Merellaan

– Zonnebloemstraat (tussen Oostsingel en Voorstad)

 

 

d.

Sector W (West):

Bewoners en bedrijven die gevestigd zijn op navolgende wegen en weggedeelten (met uitzondering van de wegen en weggedeelten waarvoor locatiespecifieke uitgifteregels parkeervergunningen gelden) kunnen een parkeervergunning aanvragen. Onder deze sector vallen de volgende wegen en weggedeelten:

 

 

– Abel Tasmanstraat (oneven huisnummers 43 t/m 51)

 

 

– Bankertstraat

 

 

– Braillestraat

 

 

– Couwervestraat

 

 

– Edisonstraat

 

 

– Evertsenstraat (Tussen J. Catsstraat en Middelburgsestraat)

 

 

– Heemskerkstraat

 

 

– Hollandiaplein

 

 

– Jacob Catsstraat

 

 

– Joost de Moorstraat

 

 

– Karel Doormanstraat

 

 

– Lorentzstraat

 

 

– Marconistraat

 

 

– Middelburgsestraat (alleen even huisnummers)

 

 

– Naereboutstraat

 

 

– Pasteurstraat

 

 

– Piet Heinstraat (alleen even huisnummers)

 

 

– Ravelijn de Grenadier

 

 

– Rommerswalestraat

 

 

– Scheldestraat

 

 

– Schengestraat

 

 

– Sloestraat

 

 

– Westsingel (van Piet Heinstraat tot Scheldestraat)

 

 

– Westwal nrs. 2 en 6

 

 

– Willem Barentszstraat

 

 

– Zuidvlietstraat

 

 

– Zwakestraat

 

 

 

e.

Sector Z (Zuid):

Bewoners en bedrijven die gevestigd zijn op navolgende wegen en weggedeelten (met uitzondering van de wegen en weggedeelten waarvoor locatiespecifieke uitgifteregels parkeervergunningen gelden) kunnen een parkeervergunning aanvragen. Onder deze sector vallen de volgende wegen en weggedeelten:

 

– Blaaubeenstraat

– M.H.Trompstraat

 

– Blanckstraat

– Oostwal oneven nrs. 71 t/m 103

 

– Dam

– Piccardtstraat

 

– Damplein

– Piet Heinstraat (alleen oneven huisnummers)

 

– De Witt Hamerstraat

– Poldermanstraat

 

– Emmastraat

– Rimmelandplein

 

– Frans den Hollanderlaan

– Rimmelandstraat

 

– Ganzepoortstraat

– Schuttershof overige nrs

 

– Groene Weidje

– v.d.Spiegelstraat (tussen Westsingel en J. Valckestraat)

 

– Jacob Valckeplein

– Stationsplein

 

– Jacob Valckestraat

– v.d.Spiegelstraat (tussen J. Valckestraat en Wulfaertstraat)

 

– Kattenstraatje nrs. 1 en 3

– van Bourgondiëstraat

 

– Keizersdijk

– van Galenstraat

 

– Klokstraat

– Voorstad

 

– Kreukelmarkt Even nrs. 2 t/m 16, oneven nrs 15 t/m 51

– Vosmaerstraat

 

– Lange Kerkstraat oneven nrs. 31 t/m 45 en even nrs. 32 t/m 52

– Wijngaardstraat Even nrs. 60 t/m 68

 

– Lange Vorststraat even nrs. 84 t/m 112 en oneven nrs. 67 t/m 89

– Witte paardstraat overige nrs.

 

– Lijnbaan

– Wulfaertstraat

 

– M.A.de Ruijterlaan (gedeelte tussen Admiraalsplein en F. den Hollanderlaan)

– Zonnebloemstraat (tussen Voorstad en v.d. Spiegelstraat)

 

– M.A.de Ruijterlaan (tussen admiraalsplein en spoorovergang)

 

  • 2.

    Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit sectorindeling parkeervergunningen 2017.

  • 3.

    Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

Goes, juni 2017.

Burgemeester en Wethouders van Goes,

de secretaris,

mr. H.E. Schild.

de burgemeester,

mr. L.J. Verhulst.

Naar boven