Gemeenteblad van Enkhuizen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnkhuizenGemeenteblad 2017, 134178Beschikkingen | afhandelingGemeente Enkhuizen: Tijdelijke exploitatievergunning met gedoogbeschikking Coffeeshop De Poort

Op 28 juli 2017 is een tijdelijke exploitatievergunning met gedoogbeschikking afgegeven voor Coffeeshop De Poort aan het Verlaat 5 in Enkhuizen.

Informatie over het besluit

Voor het inzien van de vergunning kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bestuursondersteuning, telefoonnummer: 0228-360 100.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij de burgemeester van Enkhuizen, postbus 11, 1601 AA Enkhuizen. De verzenddatum is gelijk aan de datum waarop de vergunning is verleend. U kunt bezwaar maken door een brief te sturen.

  • -

    Vermeld in de brief in ieder geval uw naam, adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en uw redenen van het bezwaar. Vergeet niet uw handtekening te zetten.

  • -

    Een bezwaarschrift schorst de uitvoering van het besluit niet. U moet hiervoor ook een verzoek om voorlopige voorziening sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland (locatie Haarlem), Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet hiervoor beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).