Gemeenteblad van Baarn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BaarnGemeenteblad 2017, 133202Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Baarn- Ontheffing artikel 4:6 APV: onderhoudwerkzaamheden aan de spoorlijnen in Baarn

Burgemeester en wethouders hebben op 19 juli een aanvraag van BAm Infra Rail BV uit Breda ontvangen. De aanvraag is een ontheffing voor het uitvoeren van onderhoudwerkzaamheden aan de spoorlijnen in Baarn. De ontheffing is op grond van artikel 4:6 van de APV verleend en de geldigheidsduur is op : 8/9 augustus 2017 tussen 00:55 uur tot 05:00 uur. (Hilversum-Amersfoort)

Gedurende deze periode kan enige mate van geluidsoverlast plaatsvinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Tutein-Nolthenius telefoonnummer 035 -54 81 648