Gemeenteblad van Zutphen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenGemeenteblad 2017, 13305Overige besluiten van algemene strekkingPublicatie straatnaamgeving

====================

Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat zij hebben besloten de straatnaam Nederhelbergen in Zutphen toe te kennen.

Zaaknummer: 97015

Omschrijving: straatnaam voor nieuwe wijk

Locatie: Helbergen

Datum besluit: 23 januari 2017

 

Dit betreft een wijziging op het besluit d.d. 22 september 2016 (zaak 90446), hiermee wordt de naam Laan van Neder Helbergen gewijzigd in Nederhelbergen.

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken, ingaand op de dag na de datum van verzending van het besluit, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 41, 7200 AA Zutphen.

PUBLICATIE VAN 2 6 januari 201 7