Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2017, 131324Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Markt 10 te Asten

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend op genoemde datum:

Markt 10 te Asten

het aanbrengen van folie op etalageraam 19-07-2017

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift dan wel het instellen van beroep is (nog) niet mogelijk. In de bekendmaking van de verlening van de vergunning dan wel de terinzagelegging van de ontwerp-vergunning zal tezijnertijd worden aangegeven op welke wijze tegen het (ontwerp)besluit kan worden geageerd.