Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2017, 129743Beschikkingen | aanvraagGemeente Brummen - Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, voor het bouwen van een recreatiewoning op de locatie Hoevesteeg 33 in Tonden

B&W maken bekend dat de beslistermijn van de volgende aanvraag is verlengd:

Status: verlenging beslistermijn

Locatie: Hoevesteeg 33 in Tonden

Voor: het bouwen van een recreatiewoning

Activiteit(en): Bouwen van een bouwwerk (art. 2.1 lid 1 sub a Wabo), het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (art. 2.1 lid 1 sub c Wabo) , een uitweg te maken, te hebben of te veranderen of het gebruik daarvan te veranderen

Registratienummer: SXO-2017-0508

Verlengingstermijn: 6 weken

Het betreft een kennisgeving van een besluit tot verlengen van de beslistermijn met maximaal zes weken op een aanvraag om omgevingsvergunning. Hiertegen kunnen derden geen bezwaar maken.

Inzien aanvraag

De aanvraag en bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Zie voor de openingstijden van het gemeentehuis en voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Brummen, 26 juli 2017

Burgemeester en wethouders van Brummen