Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 127945

Gepubliceerd op 24 juli 2017 09:00

Vaststelling 86ste, 87ste, 89ste en 90ste/91ste wijziging van de CAR/UWO

Het college van burgemeester en wethouders hebben in de loop van dit jaar een aantal wijzigingen in de rechtspositie (CAR/UWO) van de ambtenaren vastgesteld.

Voor de ambtenaren die in dienst zijn van de raad, de griffier, ligt deze bevoegdheid bij de werkgeverscommissie.

 

Dit zijn wijzigingen die door het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) zijn vastgesteld en voor bekrachtiging aan de lokale werkgever worden voorgelegd. Het LOGA is het overleg tussen de landelijke werkgeversvertegenwoordiging en de werknemersorganisaties (vakbonden). De bekrachtiging is feitelijk een verplicht nummer en is noodzakelijk om de arbeidsvoorwaarde rechtskracht te geven in de lokale regeling.

 

Er is vastgesteld, dat wijzigingen die aan het college worden voorgelegd niet automatisch de weg vonden naar de griffie. Hiervoor is nu tussen P&O en de griffie een werkproces vastgesteld die dit in het vervolg moet voorkomen.

Voor dit moment moet er een kleine inhaalslag worden gemaakt en dat wordt gedaan door de onderstaande wijzigingen als werkgeverscommissie ook vast te stellen.

 • -

  86ste wijziging CAR/UWO: toepassen hoofdstuk 3 (beloningsbeleid) CAR/UWO op het brandweerpersoneel ( bekrachtiging is juridisch gezien noodzakelijk ondanks dat Beemster geen brandweerpersoneel meer in dienst heeft).

 • -

  87ste wijziging CAR/UWO: nieuw collectief zorgcontract per 1 januari 2017.

 • -

  89ste wijziging CAR/UWO: technische tekstuele aanpassingen CAR/UWO nav de invoering het IKB.

 • -

  90ste en 91ste wijziging CAR/UWO: indexering bedragen verplaatsingskostenregeling en wijziging regeling functioneel leeftijdsontslag brandweerpersoneel.

 

NB: de 88ste wijziging CAR/UWO, invoering Individueel Keuze Budget (IKB) en aanvullende IKB regeling, heeft de werkgeverscommissie (reeds) op 13 februari 2017 vastgesteld.

 

De wijzigingen hebben geen financiële consequenties.

 

Besluit

De 86ste, 87ste, 89ste, 90ste en 91ste wijziging van de CAR/UWO vast te stellen.

 

 

Aldus vastgesteld op 22 juni 2017

De werkgeverscommissie griffie gemeente Beemster,

namens deze,

A.J.M. van Beek

voorzitter

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl