Gemeenteblad van Baarn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BaarnGemeenteblad 2017, 127438Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Baarn- Ontheffing APV: Slijpwerkzaamheden aan de spoorlijnen in Baarn

Burgemeester en wethouders hebben op 19 juli 2017 een aanvraag van Bam uit Breda ontvangen. De aanvraag is een ontheffing voor het uitvoeren van slijpwerkzaamheden aan de spoorlijnen in Baarn. De ontheffing is op grond van artikel 4:6 van de APV verleend en de geldigheidsduur is op : 8/9 2017 tussen 00:55 uur tot 04:40 uur. (Baarn- Hilversum)

8 augustus/ 9 augustus tussen 00.55 uur tot 04.40 uur. (Baarn-Hilversum)

Gedurende deze periode kan enige mate van geluidsoverlast plaatsvinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Tutein-Nolthenius telefoonnummer 035 -54 81 648