Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2017, 126603Overige besluiten van algemene strekkingNaamgeving openbare ruimte: Vaststellen van Gendtbrug en andere in Centrum

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 18 jul1 2017

 • Gezien het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 22 maart 2017

 • Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Centrum van 27 juni 2017

De volgende openbare ruimten hebben vastgesteld:

 • V an Gendtbrug (BAG-type kunstwerk)

 • Batavus Droogstoppelbrug(BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

E.E. van der Laan, burgemeester A.H.P. Van Gils, secretaris

Toelichting op v aststellen van Gendtbrug en andere in Centrum

Op 5 juli 2016 heeft het college besloten om de 88 officieuze brugnamen te laten vervallen.

In het persbericht van de Gemeente is uitgelegd waarom deze namen niet meer van

toepassing zijn.Burgers zijn uitgenodigd om voorstellen tot naamgeving voor de meer dan

1300 naamloze bruggen in Amsterdam in te dienen. Onderstaande namen zijn ingediend

voor de bruggen in stadsdeel Centrum.

Brug 247 (Adolf) van Gendtbrug: Adolf Leonard van Gendt is de architect van het

Concertgebouw, de Hollandsche Manege, het Burgerziekenhuis, de Stadsschouwburg, de

Ysbreeker, de Amstelbrouwerij, de Heinekenvilla, de herenhuizen aan het Oosteinde en

Westeinde. Deze brug ligt in de directe omgeving van een aantal van deze bouwwerken.

Brug 111 Batavus Droogstoppelbrug: Fictieve personage uit het beroemde boek Max

Havelaar van Eduard Douwes Dekker.

Bijlage

Situatietekening