Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2017, 126570Overige besluiten van algemene strekkingNaamgeving openbare ruimte: Vaststellen Diaconessenbrug en andere in Zuid

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 18 juli 2017

 • Gezien het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 19 mei 2017

 • Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Zuid van 10 juli 2017

De volgende openbare ruimten hebben vastgesteld:

 • Diaconessenbrug (BAG-type kunstwerk)

 • Aldo van Eyckbrug(BAG-type kunstwerk)

 • Johnny & Jonesbrug (BAG-type kunstwerk)

 • Pater van Kilsdonkbrug(BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

Burgemeester en w ethouders voornoemd,

E.E. van der Laan, burgemeester A.H.P. Van Gils, secretaris

Toelichting op vaststellen Diaconessenbrug en andere in Zuid:

Op 5 juli 2016 heeft het college besloten om de 88 officieuze brugnamen te laten vervallen. In het persbericht van de Gemeente is uitgelegd waarom deze namen niet meer van toepassing zijn.Burgers zijn uitgenodigd om voorstellen tot naamgeving voor de meer dan 1300 naamloze bruggen in Amsterdam in te dienen. Onderstaande namen zijn ingediend voor de bruggen in stadsdeel Zuid.

Brug 454 Diaconessenbrug: Vlakbij deze brug stond vanaf 1884 gedurende ruim 100 jaar een ziekenhuis, de LDI: De Lutherse Diaconessen Inrichting. De Diaconessen, die verantwoordelijk waren voor de ”ziekenverpleging” woonden grotendeels ook in het gebouw aan de Koninginneweg 1.

Brug 413 Aldo van Eyckbrug: Aldo van Eyck (1918-1999) is vooral bekend als architect van het Burgerweeshuis aan het nabijgelegen IJsbaanpad. Hij werd door zijn collega’s uitgeroepen tot ‘Nederlandse architect van de eeuw’.

Brug 433 Johnny & Jonesbrug: Bekend Amsterdams joods jazz-muziek duo: Arnold

Siméon van Wesel en Salomon Meyer Kannewasser. Nadat zij ondergedoken waren in Amsterdam werden zij gedeporteerd naar Westerbork. Hebben daar opgetreden en

zijn teruggekeerd.naar Amsterdam voor het maken van enige plaatopnames. Na hun

terugkeer opnieuw op transport gesteld en beiden kort voor bevrijding gestorven in

concentratiekamp. Beroemd nummer”Meneer Dinges weet niet wat swing is”.

Brug 450 Pater van Kilsdonkbrug: Pater Jan van Kilsdonk was een buitengewoon

markante stadsbewoner, een eigenzinnige priester en vooral een zeer menslievend iemand, die met hart en ziel mensen met problemen of in moeilijke omstandigheden ondersteunde Hij heeft buitengewoon veel betekent voor de kerken in Amsterdam, voor homosexuelen, en andere die zich uitgestoten of ongewenst voelden.

Bijlage

Situatietekening