Gemeenteblad van Weert

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WeertGemeenteblad 2017, 123501Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden, Franklinstraat 3, Weert

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvraag is ontvangen.

 

  • Franklinstraat 3, Weert, uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden, 27 juni 2017

  

Aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een aanvraag hebben ontvangen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage voor het geven van een zienswijze of het aantekenen van bezwaar of beroep. U kunt de aanvraag wel inzien in het stadhuis.

  

Stukken inzien

Wilt u stukken inzien? Maak dan een afspraak via tel. 14 0495 of (0495) 57 50 00 of per e-mail gemeente@weert.nl.