Gemeenteblad van Noordwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkGemeenteblad 2017, 123429Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit briefadresgever

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk, gelet op artikel 2.42, lid van de Wet basisadministratie personen besluit:

 

  • 1.

    De volgende rechtspersoon aan te wijzen als briefadresgever in de zin van de Wet basisregistratie personen: Welzijn Noordwijk, Wassenaarsestraat 5, 2201 RD Noordwijk

  • 2.

    Het besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

 

De burgemeester, J. Rijpstra

De secretaris, A.J.C. van der Pol

 

Besloten in de vergadering van d.d. 4 juli 2017