Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2017, 121939Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen - Sloopmelding, voor het laten saneren van asbesthoudende golfplaten en nokstukken van diverse bijgebouwen op de locatie Haarweg 14 te Tonden

Er is op 9 juni 2017 een sloopmelding ingediend voor:

Locatie: Haarweg 14 te Tonden

Voor: Het laten saneren van asbesthoudende golfplaten en nokstukken van diverse bijgebouwen

Zaakdossier: DOS-2017-053071

Inzien melding

De melding en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien in het gemeentehuis van Brummen. Zie voor de openingstijden van het gemeentehuis en voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Inlichtingen

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Neem daarvoor contact op met het team Vergunningen, bereikbaar (via (055) 580 1705 of info@ovij.nl. Deze bekendmaking heeft een informatief karakter. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Brummen, 19 juli 2017

Burgemeester en wethouders van Brummen