Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2017, 121928Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen - Sloopmelding, voor het verwijderen van asbest van diverse agrarische bedrijfsgebouwen op de locatie Weg over ’t Honsveld 23 te Empe

Er is op 9 juni 2017 een sloopmelding ingediend voor:

Locatie: Locatie: Weg over ’t Honsveld 23 te Empe

Voor: het verwijderen van asbest van diverse agrarische bedrijfsgebouwen

Zaakdossier: DOS-2017-053073

Inzien melding

De melding en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien in het gemeentehuis van Brummen. Zie voor de openingstijden van het gemeentehuis en voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Inlichtingen

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Neem daarvoor contact op met het team Vergunningen, bereikbaar (via (055) 580 1705 of info@ovij.nl. Deze bekendmaking heeft een informatief karakter. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Brummen, 19 juli 2017

Burgemeester en wethouders van Brummen