Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2017, 120586Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning Vezelvlas 17 en Vezelvlas 13 t/m 23 te Asten

De volgende verleende omgevingsvergunning is verzonden op genoemde datum:

het gewijzigd uitvoeren van inritten aan Vezelvlas 13 t/m 23 en het bouwen van een carport aan Vezelvlas 17 5-7-2017

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch.