Gemeenteblad van Bladel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelGemeenteblad 2017, 119083Overige overheidsinformatieInformatieve artikelen gemeente Bladel, week 28 - 2017

Tijn Kolsteren; een kleine jongen die iets groots deed

Vrijdagmorgen 7 juli vernam het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel het verdrietige bericht dat Tijn Kolsteren op 6-jarige leeftijd is overleden. Hoewel bekend was dat Tijn ernstig ziek was, kwam het nieuws toch hard aan. De burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel leven mee met de familie van Tijn en met zijn (school)vriendjes en alle mensen die Tijn in het hart hadden gesloten.

In december zette Tijn zich met zijn nagellak actie in voor 3FM Serious Request. Voor zijn inspanningen kreeg Tijn uit handen van waarnemend burgemeester Maas een speciale onderscheiding; een jeugdlintje.

Onlangs startte een nieuwe actie ‘LAKdoorTijn’ waarmee dappere Tijn kinderen wilde helpen die, net als hij, vechten tegen hersenstamkanker. Daarom verkocht Tijn nagellak. Donderdagmiddag werd bekend dat de opbrengst ruim 1 miljoen euro bedroeg.

De gemeente Bladel heeft een condoleanceregister geopend voor Tijn in de hal van het gemeentehuis aan de Markt 21 in Bladel. Het register kan getekend worden tijdens openingstijden.

 

Wijziging openingstijden Klant Contact Centrum

Tijdens de vakantieperiode zijn de openingstijden van het Klant Contact Centrum (KCC) gewijzigd.

Van 17 juli tot en met 25 augustus is er geen avondopenstelling op woensdag (geopend tot 16.00 uur). Van 31 juli tot en met 18 augustus (bouwvakvakantie) is er ook geen avondopenstelling op maandag (geopend tot 16.00 uur).

Het gemeentehuis is tijdens de vakantieperiode geopend van 09.00 tot 17.00 uur.

 

Bucketlist

Ik blèf dees jaor weg van de wèrrum stranden in Spanje

En ik rij ginne Scenic-drive dur heuvelèttig Bretagne.

Ik gaoi nie op zuuk naor de beste champagne

En ik zal nie zommerskiën op de gletsjers van la Plagne.

 

Ik heb ginne zin in ne City-trip naor ouw Ontario

En ik gaoi nie in de rij vur Madamme Tussaud.

Ge vèndt me nie wandelend op ’t Coloradoplateau

En ok nie bij een bootcruise over de Hoangh Ho.

 

Ik gaoi nie shoppen op Fift Avenue.

Ik fiets ginne mèter op de kale Ventoux.

Ik hoef nie naor de Toearegs in Timboektoe.

En ok nie nie vur de Inca’s nèr de hoogtes van Peru.

 

Ik huur ne keer gin huiske in Toscane

En ik blèf weg van alle Duitse autobanen.

Ik stèèk gin kerske op in de Sint Jan van Lateranen

En ik laot Korea aon de Koreanen.

 

Ik doei nie mir aon bucketlisten,

Geleuf mèr nie dè ik daor nog geld aon gaoi verkwisten.

Da doei ik wel op ’n terras, mee ‘n paor Trappisten

En ‘n wèèk lang elken dag op onze Blaalse Zommerfisten.

Jan Smets, dorpsdichter gemeente Bladel

http://dorpsdichter-bladel.jouwweb.nl/

 

Afsluiting sportpark Lemelvelden 15 juli i.v.m. evenement Dominator

Op zaterdag 15 juli vindt het Dominator Festival plaats van 11.00 tot 23.00 uur in Eersel. In de voorgaande jaren zijn er na dit evenement grote groepen jongeren neergestreken op de parkeerplaats van De Lemelvelden om hier een afterparty te houden. Dergelijke afterparty’s hebben in het verleden voor veel overlast gezorgd en zijn daarom onwenselijk. Om dit jaar de overlast van een eventuele afterparty te voorkomen is de gemeente Bladel voornemens om het sportpark De Lemelvelden fysiek af te sluiten. Het terrein zal vanaf zaterdag 15 juli 07.00 uur tot zondag 16 juli 09.00 beperkt toegankelijk zijn voor verenigingen en toeschouwers. De afsluiting zal bemand worden door beveiligers en verkeersregelaars.

 

De Lange Trekken bloeit

Bij het groot onderhoud van de Lange Trekken heeft de gemeente extra aandacht besteed aan biodiversiteit. De eerste resultaten daarvan zijn nu al zichtbaar. Het inzaaien van de bermen met bloemrijk bermenmengsel heeft geleid tot een prachtig bloeiend geheel. Hier kunnen insecten genieten van een buffet van nectar.

Naast het bloemrijke mengsel zijn nog andere maatregelen genomen. Er ligt een aantal poelen, met daar omheen een natuurlijke begroeiing. Ook zijn er diverse drachtplanten geplaatst zoals de Lindeboom, de Elzeboom en de Esdoorn. Hagen zorgen voor nestgelegenheid voor vogels. Al deze zaken zijn vastgelegd in het Groenplan Lange Trekken. Dit plan is te vinden via de gemeentelijke website www.bladel.nl.

 

De Kempenregio versterken als uitblinker in de slimme maakindustrie

Een prachtige regio, indrukwekkende industrie, hard werkende betrokken mensen en een hoge sociale cohesie; samen een mooi fundament voor de Kempen. Toch zijn er ook reële bedreigingen zoals de beschikbaarheid van personeel, de innovatiekracht en de bereikbaarheid van het gebied. Het belang van een sterke veerkrachtige industriële sector is groot: 45% van de banen in de Kempen is gerelateerd aan de industrie. De sector telt bijna 650 bedrijven en is goed voor ruim 8.000 banen. De meeste personen zijn werkzaam in de metaalsector, met de elektrotechnische industrie als goede tweede.

Kempische Industrie Agenda

Om de genoemde uitdagingen het hoofd te bieden hebben de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden, het Kempisch Ondernemers Platform (KOP), het Huis van de Brabantse Kempen en afgevaardigden van het onderwijs de krachten gebundeld. Dat resulteerde in het opstellen van de Kempische Industrie Agenda (KIA), die door de gemeenteraad van Bladel op 6 juli 2017 is vastgesteld. De andere gemeenten stelden de KIA al eerder vast. Op 6 juli werd in de gemeente Bladel ook het Actieplan Industrie vastgesteld.

De Kempische Industrie Agenda is opgesteld voor en door ondernemers en heeft als doel de Kempen te versterken als regio die uitblinkt in de slimme maakindustrie. Die sector gaat over de integratie van nieuwe technologieën en ICT in het proces van ontwerpen en produceren. De KIA is het resultaat van gesprekken met ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen, Brainport Development en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. In de KIA worden vijftien acties genoemd die bijdragen aan de economische versterking van de Brabantse Kempen waaronder ‘’Goed Geschoolde Jongeren’’ en ‘’Kennisacademie’’. De KIA is de opvolger van het Economisch Actieprogramma De Kempen (EAK).

Meer informatie over de Kempische Industrie Agenda en de bijbehorende acties voor de komende jaren is te raadplegen via www.bladel.nl/industrie.

Actieplan Industrie

Het Actieplan Industrie is de lokale onderlegger van de KIA. De KIA is een belangrijk actieprogramma van bovenregionale projecten, maar daarnaast is er behoefte aan een lokaal Actieplan Industrie om ook lokale uitdagingen, kansen en problematieken op te pakken. Daarvoor is het Actieplan Industrie opgesteld. Het plan is het resultaat van een samenwerking tussen OBGB (Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel) en de gemeente Bladel.

In het Actieplan Industrie worden voor de komende jaren de volgende vijf lokale speerpunten genoemd:

1. Bereikbaarheid fysiek en digitaal

2. Samenwerking en parkmanagement

3. Personeel en arbeid

4. Vestigingsklimaat en –mogelijkheden

5. Duurzaamheid.

Lopende activiteiten zijn geïnventariseerd en nieuwe acties zijn gepland. Voor de periode 2017-2018 gaat het om upgrading van bedrijventerrein De Sleutel, het verbeteren van de calamiteitenroute van bedrijventerrein De Sleutel en het verbeteren van de N284 en de bereikbaarheid van de diverse bedrijventerreinen.

Meer informatie over het Actieplan Industrie en de acties die de komende jaren uitgevoerd worden is te vinden via www.bladel.nl/industrie.

 

Expositie Martien van Zon in gemeentehuis Bladel

Martien van Zon bouwt al meer dan tien jaar maquettes van mooie gebouwen uit de regio. Tot en met september 2017 is zijn werk te zien in het gemeentehuis.

Martien is vijftien jaar geleden gepensioneerd, daarvoor werkte hij als elektrotechnisch opzichter bij Philips. Nadat hij met pensioen ging, zocht hij afleiding in nieuwe hobby’s. Eerst maakte hij meubeltjes, maar al snel werden dat maquettes, voornamelijk van eikenhout en koper. Hij bouwt spraakmakende gebouwen uit de regio. De enige uitzondering is een kerkje in het zuiden van Duitsland. Martien en zijn vrouw Grietje gaan al jaren op vakantie in het natuurpark van Beieren. “Ik kreeg het kerkje maar niet uit mijn kop, ik moest het bouwen”, aldus Martien.

In verband met de diverse krantenberichten over de uitgevoerde opgravingen heeft Martien ook de Romeinse Villa van Hoogeloon gemaakt. Van Stadsarcheoloog van Eindhoven, Nico Arts, mocht hij de boeken over de opgravingen inzien. Hij was daar zo van onder de indruk dat hij besloot de Romeinse villa te gaan bouwen.

Naast het kerkje en de Romeinse Villa heeft hij de volgende indrukwekkende maquettes gemaakt: de Leendertoren, het kasteeltje Cranendonck, het afgebrande gemeentehuis van Waalre, het protestants kerkje van Eersel en het trapjeshuis van Veldhoven. De maquette van het gemeentehuis van Waalre is zelfs gemaakt volgens de originele bouwtekening, schaal 1:25.

Openingstijden

Het werk van Martien van Zon is tot en met september 2017 te zien in het gemeentehuis in Bladel. U kunt er terecht op maandag en woensdag van 9.00 tot 19.00 uur, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Het gemeentehuis is gesloten op 1 september.

 

Gemeente Bladel zoekt vrijwillige buurtbemiddelaars

Ziet u het als een uitdaging om mensen die een conflict hebben weer met elkaar in gesprek te brengen? En vindt u het leuk om uw talenten op vrijwillige basis in te zetten voor een prettige en veilige leefomgeving in uw dorp? Meld u dan aan als vrijwillige buurtbemiddelaar in de gemeente Bladel.

Wat is Buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling bemiddelt in conflicten die spelen tussen buren en of buurtgenoten. Het is de bedoeling dat de buren samen tot een oplossing komen. De buurtbemiddelaars, die in duo’s werken, helpen hen daarbij. Vrijwillige buurtbemiddelaars luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel en dragen geen oplossing aan. Zij helpen partijen om samen een oplossing te vinden die voor beide partijen aanvaardbaar is. Uiteraard hebben de bemiddelaars een geheimhoudingsplicht.

Wat is uw investering?

Gemiddeld 1 à 2 uur per 2 weken.

Wat bieden wij u?

- Een gecertificeerde basistraining Buurtbemiddeling waarin u leert over conflicthantering en communicatie

- Ondersteuning en begeleiding door een coördinator ( NMI Registermediator)

- Jaarlijkse deskundigheidsbevordering in de vorm van training

- Intervisiebijeenkomsten en delen van kennis met collega buurtbemiddelaars

- Onkostenvergoeding

Meer informatie over deze vacature is te vinden op www.bladel.nl.

Reageren?

Indien u interesse heeft om buurtbemiddelaar te worden, kunt u zich aanmelden met een korte motivatiebrief. Tevens verzoeken wij u om uw CV toe te voegen. U kunt uw brief met CV voor 1 augustus versturen naar de heer Ton Spanjers, coördinator Buurtbemiddeling Gemeente Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel.

 

Economische Toplocaties Elsevier

Jaarlijks publiceert tijdschrift Elsevier het onderzoek van Bureau Louter naar de economische prestaties van gemeenten en regio's. In 2016 behaalde de gemeente Bladel in de lijst de hoogste notering ooit; nummer 8. Dit jaar zakt de gemeente Bladel in de lijst omdat er andere indicatoren zijn meegenomen dan in eerdere jaren.

Dit jaar is voornamelijk gekeken naar de toegevoegde waarde als indicator. Er is gewerkt met een andere methode om tot de lijst te komen. Groeicijfers zijn niet meer meegenomen omdat dit bij wat kleinere gemeenten resulteerde in kleine, maar in verhouding tot de gemeente grote wijzigingen, wat resulteerde in grote schommelingen in de lijst. De nieuwe aanpak leidt tot stabielere ontwikkelingen in de tijd.

Op 24 juni 2017 is in Elsevier de nieuwe top 50 gepresenteerd. De top 5 bestaat uit: 1. Haarlemmermeer, 2. Son en Breugel, 3. Amsterdam, 4. Nieuwegein en 5. Eindhoven. Door de nieuwe methodiek is Bladel op de lijst gezakt van plaats 8 naar 64.

 

Eerste herziening bestemmingsplan buitengebied Bladel vastgesteld

De gemeenteraad van Bladel heeft op 6 juli 2017 het bestemmingsplan buitengebied Bladel 2014, eerste herziening 2016 gewijzigd vastgesteld. Deze is onder andere gebaseerd op de op 11 mei 2017 vastgestelde Omgevingsvisie 1.0. Naast enkele wijzigingen op perceelsniveau is artikel 4.5.4 geschrapt. Artikel 4.5.4 betreft een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid (ontheffing) voor het houden van meer dieren of andere diersoorten.

De komende periode wordt de Omgevingsvisie 1.0 verder uitgewerkt. Het gaat om de vertaling naar, en uitbreiding met ruimtelijk relevante argumenten van het volksgezondheidaspect. Met een goed woon- en leefklimaat wordt in ieder geval bedoeld dat er geen sprake is van overbelasting op het gebied van emissies. Dat betekent een leefomgeving waarin de luchtkwaliteit (fijnstof, endotoxinen, ammoniak, zoönosen, roet en stikstofdioxide), waterkwaliteit en geluid- en geurbelasting voldoen aan de advieswaarden van Gezondheidsraad, RIVM en GGD. Deze doelstellingen moeten vergeleken worden met de huidige situatie. Aan de hand daarvan wordt een belangenafweging en risicoanalyse (eventueel voor een deel van het grondgebied) gemaakt. Dit is niet eenvoudig en moet de komende tijd zorgvuldig uitgewerkt worden.

Bestemmingsplanprocedure

Omdat artikel 4.5.4. is geschrapt moet voor een wijziging/uitbreiding van een veehouderij een bestemmingsplanprocedure gevolgd worden. Hierin is de gemeenteraad het bevoegd gezag. De raad wordt bij elk besluit betrokken.

Het raadsbesluit en alle achtergrondinformatie over dit onderwerp zijn via de gemeentelijke website www.bladel.nl te raadplegen. Zoals bij ieder ander ruimtelijk plan het geval is, kan tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingplan buitengebied Bladel 2014, eerste herziening 2016 beroep worden ingesteld. De officiële bekendmaking en nadere informatie over het instellen van beroep volgt later. Dit wordt bekendgemaakt in de Staatscourant, het gemeenteblad en de Kempenaer.

 

Resultaten Subsidie duurzame energie voor particulieren 2017

Subsidiepot leeg wegens groot succes

Op 1 januari 2017 is de subsidieverordening duurzame energie voor particulieren in werking getreden. De gemeenteraad heeft € 100.000,00 beschikbaar gesteld om in 2017 en 2018 woningeigenaren in de gemeente te stimuleren hun woningen te isoleren of duurzame energie op te wekken.

Van deze subsidiemaatregel is veel gebruik gemaakt. Het aantal aanvragen om subsidie is groter dan het bedrag dat beschikbaar is gesteld door de gemeenteraad. Dat betekent dat nieuwe aanvragen in 2017 niet meer kunnen worden gehonoreerd. Hieronder staat een overzicht van de behaalde resultaten.

 

Type voorziening

Aantal aanvragen

Gehonoreerd

Financiële bijdrage gemeente

Eigen investering woningeigenaar

Multiplier

Vloerisolatie

6

€ 3.298,65

€ 20.603,29

6,2

Gevelisolatie

29

€ 13.145,77

€ 111.397,22

8,5

Dakisolatie

7

€ 4.521,00

€ 65.540,00

14,5

Glasisolatie

24

€ 17.020,61

€ 200.281,96

11,8

PV-cellen (zon)

56

€ 41.673,60

€ 395.833,23

9,5

Zonneboiler

4

€ 2.990,00

€ 17.684,02

5,9

Warmtepomp

22

€ 16.450,00

€ 105.535,50

6,4

Totaal

148

€ 99.099,63

€ 916.875,22

 

 

In totaal zijn op 18 juni 2017 al 148 aanvragen positief beoordeeld en worden in 125 woningen duurzame maatregelen aangebracht. Er worden circa 900 zonnepanelen geplaatst met een totaalvermogen van 240.755Wp per jaar.

Van de investeringen in duurzame maatregelen is bijna 62% aangeschaft bij lokale bedrijven en bijna 14% bij bedrijven in de overige Kempengemeenten. Deze totaalinvesteringen bedragen fors meer dan € 900.000,00. Dat betekent een mooie impuls voor de lokale en regionale economie.

Op 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad besloten dat in 2018 opnieuw € 50.000,00 beschikbaar wordt gesteld. Dat betekent dat inwoners vanaf 1 januari 2018 een aanvraag om subsidie kunnen indienen voor maatregelen die op een later tijdstip in 2018 worden uitgevoerd. Het is niet mogelijk om op dat moment subsidie aan te vragen voor voorzieningen die de komende tijd worden uitgevoerd in 2017.

 

Bijeenkomsten Moedige Moeders

Elke laatste dinsdag van de maand; voor familie en vrienden van een verslaafde

Kent u de Moedige Moeders in de Kempen al? Moedige Moeders is een zelfhulpgroep voor ouders die leven met een verslaafd kind.

Het initiatief is een aantal jaren geleden opgezet door een aantal ouders in de Kempen. Deze groep ouders zet zich in voor:

- hun eigen kinderen (en zijzelf) zodat zij worden geholpen om hun verslaving een plaatsje te geven in hun leven;

- het doorbreken van het taboe op drugsverslaving;

- jongeren die nog geen drugs gebruiken, zodat zij minder risico lopen om met drugs in aanraking te komen;

- een betere verslavingszorg.

De Moedige Moeders komen elke laatste dinsdag van de maand bij elkaar in het Aquinohuis (dr. Rauppstraat 52) in Bergeijk. U kunt hier terecht voor een gesprek, begrip, of een bemoedigend woord. Tijdens de bijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld en concrete tips aan elkaar gegeven om de strijd aan te gaan tegen het drugsgebruik. Bij de maandelijkse bijeenkomst staat vaak een bepaald thema centraal en wordt regelmatig hulp ingeroepen van experts van verschillende hulpverleningsorganisaties.

De Moedige Moeders is er niet alleen voor moeders maar ook voor vaders, broers, zussen, opa’s, oma’s, vrienden etc.

In juli en augustus vinden er geen bijeenkomsten plaats. De eerstvolgende bijeenkomst na de zomervakantie is op dinsdag 26 september. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via moedigemoedersdekempen@hotmail.com of bellen met Kitty (06-44625441).