Aanvraag omgevingsvergunning: kad.sec.G, kad.perc.nr. 4925, 5354, 5356; Korrewegwijk herinrichting fase 1 en 2, Groningen – vellen 42 bomen; Heymanslaan, Swinderenstraat, Hamelstraat (28-06-2017, 201771723)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen. Tegen deze aanvraag kan nu nog geen bedenking worden ingediend. In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is wel bezwaar mogelijk tegen verleende vergunningen.

Wilt u weten of er voor deze aanvraag een vergunning is verleend, dan kunt u hierover en voor verdere informatie contact opnemen met de afdeling Loket Bouwen en Wonen van de Gemeente Groningen, telefoon 14050 of langskomen op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur (vrije inloop) en tussen 13.00 – 17.00u ‘s middags op afspraak.

Groningen, 12 juli 2017

Naar boven