Gemeenteblad van Baarn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BaarnGemeenteblad 2017, 116684Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Baarn- Ontheffing Algemene Plaatselijke Verordening Baarn 2012: Slijpwerkzaamheden aan de spoorlijnen in Baarn

Ontheffing APV: Slijpwerkzaamheden aan de spoorlijnen in Baarn.

Burgemeester en wethouders hebben op 13 juni 2017 een aanvraag van Bam uit Breda ontvangen. De aanvraag is een ontheffing voor het uitvoeren van slijpwerkzaamheden aan de spoorlijnen in Baarn. De ontheffing is op grond van artikel 4:6 van de APV verleend en de geldigheidsduur is op :

- 28/29 juli 2017 tussen 01:00 uur tot 7:00 uur. (Hilversum-Amersfoort)

- 31 juli / 1 augustus tussen 01.00 uur tot 5.15 uur. (Amersfoort-Hilversum)

Gedurende deze periode kan enige mate van geluidsoverlast plaatsvinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Tutein-Nolthenius telefoonnummer 035 -54 81 648