Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2017, 115607Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning Meijelseweg 78 te Heusden

De volgende verleende omgevingsvergunning is verzonden op genoemde datum:

Meijelseweg 78 te Heusden

het plaatsen van lichtmasten, rijbak, paddocks, kuilplaat en mestvaalt 05-08-2015

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch.