Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 100811

Gepubliceerd op 16 juni 2017 09:03

Gemeente Nissewaard - Wijziging van de Verordening Bedrijveninvesteringszone Winkelcentrum Akkerhof 2017-2021

De raad van de gemeente Nissewaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 juni 2017;

gelet op artikel 1, eerste lid, van de Wet op de bedrijveninvesterinszones;

gezien het advies van de commissie Leefomgeving van 31 mei 2017;

 

besluit de volgende verordening vast te stellen:

 

de wijziging van de Verordening Bedrijveninvesteringszone Winkelcentrum Akkerhof 2017-2021.

 

 

Artikel I  

Artikel 5 van de Verordening Bedrijveninvesteringszone Winkelcentrum Akkerhof 2017-2021 wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 5 Tarieven BIZ-bijdrage

Het tarief van de BIZ-bijdrage bedraagt 0,005% van de heffingsmaatstaf met dien verstande dat het tarief ten minste € 500,00 en ten hoogste € 4.500,00 bedraagt.

Artikel 5 Tarieven BIZ-bijdrage

Het tarief van de BIZ-bijdrage bedraagt 0,5% van de heffingsmaatstaf met dien verstande dat het tarief ten minste € 500,00 en ten hoogste € 4.500,00 bedraagt.

 

Artikel II Inwerkingtreding

Deze wijziging van de Verordening Bedrijveninvesteringszone Winkelcentrum Akkerhof 2017-2021 treedt in werking met ingang van de dag nadat het college heeft bekendgemaakt dat van voldoende steun als

bedoeld in artikel 4 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones is gebleken, en zij werkt terug tot en met 1 januari 2017.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nissewaard van 14 juni 2017.

De griffier,

S.J.M. Mackaij

De voorzitter,

M. Salet

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl