Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 97877

Gepubliceerd op 21 juli 2016 09:00
Inhoudsopgave

Verleende aanvraag omgevingsvergunning, Lepelaarstraat 2 t/m 2K en Ilpenhof 1 t/m 12 in Ilpendam

Verleende aanvraag omgevingsvergunning, Lepelaarstraat 2 t/m 2K en Ilpenhof 1 t/m 12 in Ilpendam voor het oprichten van 20 woningen

(verzonden 14 juli 2016)

Voor de activiteit(en):

- het bouwen van een bouwwerk

- het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:

Burgemeester en wethouders van Waterland, Postbus 1000, 1140 BA MONNICKENDAM.

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- uw naam, adres en handtekening;

- een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt;

- de reden waarom u bezwaar maakt.

Wilt u een voorlopige voorziening treffen of de beschikking schorsen? Dit kunt u vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland. Het adres is:

Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM

Na ontvangst van het verzoekschrift geeft de rechtbank informatie over de heffing van griffierecht.

Digitaal indienen? Dit kan met een DigiD inlogcode.

Bij een bezwaarschrift via het digitale loket op http://www.waterland.nl/bezwaarschrift/

Bij een voorlopige voorziening via loket.rechtspraak.nl/Burgers/

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl