Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2016, 91790Overige besluiten van algemene strekkingNaamgeving openbare ruimte: Vaststellen Janna van der Weglaan in de Laan van Spartaanbuurt (3B, 2016, 138)

 

Afdeling 3B

Nummer 138

Publicatiedatum 5 juli 2016

Onderwerp

Naamgeving openbare ruimte: Vaststellen Janna van der Weglaan in de Laan van Spartaanbuurt

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 5 juli 2016

Overwegende:

• Het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten (CNOR)

• Het positief advies van het dagelijks bestuur van de Bestuurscommissie West van 14 juni 2016

De volgende openbare ruimte hebben vastgesteld:

• Janna van der Weglaan (BAG- type weg)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

A.H.P. Van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

Toelichting op vaststellen Janna van der Weglaan in de Laan van Spartaanbuurt

Het gebied in de Laan van Spartaanbuurt wordt ontwikkeld als woongebied. Op korte termijn wordt gestart met de nieuwbouw ten zuiden van de Wim van Estlaan waarvoor een omgevingsvergunning moet worden afgegeven. In aansluiting op de start van de bouw moeten nummeraanduidingen worden toegekend. Om tot een overzichtelijke toewijzing te kunnen komen moet eerst de naam voor de nieuwe straat worden vastgesteld. Voor de naam van de nieuwe straat is aansluiting gezocht bij de in deze buurt aanwezige namen van sporters. Voorgesteld wordt om de nieuwe straat als Janna van der Weglaan vast te stellen. Janna van der Weg was in 1917 de eerste vrouw ooit die de Elfstedentocht uitreed en de tweede vrouw ooit die hem reed.

Bijlage

Situatietekening