Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2016, 91788Overige besluiten van algemene strekkingNaamgeving openbare ruimte: Vaststellen Aron Wolff Berlijnbrug in de Prinses Irenebuurt (3b, 2016, 137)

 

Afdeling 3B

Nummer 137

Publicatiedatum 5 juli 2016

Onderwerp

Naamgeving openbare ruimte: Vaststellen Aron Wolff Berlijnbrug in de Prinses Irenebuurt

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011

 • d.

  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 5 juli 2016

• Gezien het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 26 februari 2016

• Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Zuid van 19 april 2016

De volgende openbare ruimte hebben vastgesteld:

• Aron Wolff Berlijnbrug (BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

A.H.P. Van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

Toelichting op vaststellen Aron Wolff Berlijnbrug in de Prinses Irenebuurt

Door een burger wordt voorgesteld brug 431 te vernoemen naar Aron Wolff Berlijn. Aron

Wolff Berlijn (1817-1870) die in Amsterdam werd geboren en er zijn hele leven heeft

gewoond, liet een zeer omvangrijk en gevarieerd oeuvre na. Hij was in zijn tijd een graag

gehoord componist en dirigent en hij speelde bovendien een niet onbelangrijke rol in de

Joodse gemeenschap van de hoofdstad.

Berlijn, die beïnvloed was door de vermaarde Ludwig Spohr en zijn opleiding grotendeels in

Duitsland had genoten, componeerde meer dan tweehonderd werken, waaronder negen

opera's, een oratorium en enkele symfonieën. Zijn muziek werd zelfs in België en in

Parijs uitgevoerd. Voor ons is deze componist echter in de eerste plaats interessant door

zijn medewerking aan het ballet van de Amsterdamse Stadsschouwburg. Volgens de

programmaboeken van de Schouwburg maakte hij muziek voor zéker twintig balletten.

Vanaf het seizoen 1846/47 was hij enkele jaren `Orchestmeester voor het Ballet'. Speciaal

voor het uitbrengen van de grote romantische balletten van het internationale repertoire

werd Berlijn herhaaldelijk aangetrokken. Omdat de auteursrechten van componisten

toen al beter beschermd waren dan die van choreografen, zag men zich in Amsterdam

genoodzaakt deze balletten van eigen muziek te voorzien.

Genoemde brug ligt in een buurt waar veel componisten zijn vernoemd.

Bijlage

Situatietekening