Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2016, 916Beschikkingen | afhandeling

Besluit maatwerkvoorschriften meststoffenregistratie, Herenweg 123, Alkmaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar maakt bekend dat zij op 24 december 2015 hebben ingestemd met het verzoek tot het stellen van maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer van het glastuinbouwbedrijf aan de Herenweg 123 in Alkmaar. Hierin werd verzocht ontheffing te verlenen van de meststoffenregistratie.

 

Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat voorschriften ter voorkoming, dan wel beperking van schade aan het milieu. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te maken. Deze dient slechts ter informatie.

 

Informatie

Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij RUD NHN, Dampten 2 te Hoorn, telefoonnummer 088 – 102 13 00.