Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2016, 90788Overige besluiten van algemene strekkingWijziging van de Stratentabel 2016 (3B, 2016, 128)

 

Afdeling 3B

Nummer 128

Publicatiedatum 27 juni 2016

Onderwerp

Wijziging van de Stratentabel 2016

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 21 juni 2016 hebben besloten:

 • I.

  Kennis te nemen van de adviezen van stadsdelen Zuid en Centrum;

 • II.

  De adviezen over te nemen met uitzondering van het advies van Centrum;

 • III.

  Vast te stellen de bijgevoegde gewijzigde Stratentabel 2016, bijlage bij artikel XII van het Uitvoerings- en Aanwijzingsbesluit vastgesteld bij collegebesluit van 1 december 2015 (Gemeenteblad 2016, afdeling 3B, nr. 243), op grond van de Verordening parkeerbelastingen 2016 en Parkeerverordening 2013, met de volgende wijzigingen:

  • 1.

   het onderdeel “Tariefgebied Centrum: Stadshart-Grachtengordel” met de straten met betaald nachtparkeren tot 02.00 uur te wijzigen in betaald nachtparkeren tot 04.00 uur zoals aangegeven in de bijlage 1;

  • 2.

   het onderdeel “Zuid-D2” met de straten met parkeerduurbeperking met 180 minuten en een parkeeronderbreking van 120 minuten te wijzigen met de verwijdering van de ventwegen van de Europaboulevard ten westen van de hoofdrijbaan tussen De Boelelaan en de Van Nijenrodeweg, zoals aangegeven in bijlage 2, waarmee het normale regime weer geldt;

  • 3.

   het onderdeel “Tarief 10-cent, € 0,10 per uur” in Zuid wordt gewijzigd door de 10c-zones op zaterdag met een parkeerduurbeperking van maximaal 4 uur in de Tweede van der Helststraat en aan de westzijde van het Olympiaplein te verwijderen, zoals aangegeven in bijlage 3, waarmee het normale regime weer geldt;

  • 4.

   technische wijzigingen op te nemen te weten de introductie van vier nieuwe straten John Fernhouthof, Lien Gisolfpad, Hannie Termeulenpad en Willem Frogerstraat, twee gewijzigde namen voor parkeergarages en het herstellen van omissies;

 • IV.

  Dat dit besluit wordt gepubliceerd in afdeling 3B van het Gemeenteblad;

 • V.

  Dat dit besluit in werking treedt op 1 juli 2016.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

E.E. van der Laan, burgemeester A.H.P. Van Gils, secretaris