Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 86291

Gepubliceerd op 6 juli 2016 09:00
Inhoudsopgave

Publicatie straatnaamgeving

====================

Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat zij hebben besloten de volgende straatnamen in Zutphentoe te kennen.

 

Zaaknummer: 86204 Noorsestraat

Omschrijving: Stukje van de Oostzeestraat hernoemen

Locatie: de Mars

Datum besluit: 27 juni 2016

 

Zaaknummer: 86333 Emerpark

Omschrijving: toekennen aan stadspark

Locatie: Laan naar Eme

Datum besluit: 27 juni 2016

 

Zaaknummer: 86205 Hof van Wesse, Van ’t Hulstraat, Het Rechte Pad, Linie van het Wambuis, Vijfmorgenstraat

Omschrijving: nieuwbouwproject Hof van Wesse (woningbouw)

Locatie: voormalige sportvelden jeugdgevangenisterrein

Datum besluit: 27 juni 2016

 

Zaaknummer: 86158 ‘t Hummel

Omschrijving: benoemen straat op privéterrein (woningbouw)

Locatie: Leesten Oost, plan ’t Loo

Datum besluit: 27 juni 2016

 

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken, ingaand op de dag na de datum van verzending van het besluit, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 41, 7200 AA Zutphen.

PUBLICATIE VAN 6 ju l i 201 6

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl