Gemeenteblad van Zutphen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenGemeenteblad 2016, 86291Overige besluiten van algemene strekkingPublicatie straatnaamgeving

====================

Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat zij hebben besloten de volgende straatnamen in Zutphentoe te kennen.

 

Zaaknummer: 86204 Noorsestraat

Omschrijving: Stukje van de Oostzeestraat hernoemen

Locatie: de Mars

Datum besluit: 27 juni 2016

 

Zaaknummer: 86333 Emerpark

Omschrijving: toekennen aan stadspark

Locatie: Laan naar Eme

Datum besluit: 27 juni 2016

 

Zaaknummer: 86205 Hof van Wesse, Van ’t Hulstraat, Het Rechte Pad, Linie van het Wambuis, Vijfmorgenstraat

Omschrijving: nieuwbouwproject Hof van Wesse (woningbouw)

Locatie: voormalige sportvelden jeugdgevangenisterrein

Datum besluit: 27 juni 2016

 

Zaaknummer: 86158 ‘t Hummel

Omschrijving: benoemen straat op privéterrein (woningbouw)

Locatie: Leesten Oost, plan ’t Loo

Datum besluit: 27 juni 2016

 

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken, ingaand op de dag na de datum van verzending van het besluit, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 41, 7200 AA Zutphen.

PUBLICATIE VAN 6 ju l i 201 6