Gemeenteblad van Tholen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TholenGemeenteblad 2016, 85510Overige overheidsinformatieVerslag van de Algemene Bezwarencommissie gemeente Tholen

Voor u ligt het verslag van de Algemene Bezwarencommissie (verder ABC) van de gemeente Tholen. Tot 2013 had de gemeente Tholen geen ABC. Tot die tijd werden de besluiten van de raad, het college of de burgemeester op bezwaarschriften voorbereid door de ambtenaren van de gemeente Tholen. Met het instellen van de ABC heeft het gemeentebestuur een duidelijke keuze gemaakt: de keuze om onpartijdig advies te krijgen over ingediende bezwaarschriften.

 

De ABC heeft als taak zich onafhankelijk een beeld te vormen van besluiten waartegen bezwaar is gemaakt en hierover te adviseren aan het gemeentebestuur. De ABC wordt hierin ondersteund door een secretaris. De secretaris organiseert de zittingen en bereidt de zittingen en het advies inhoudelijk voor.

 

De voorliggende rapportage is gebaseerd op de jaren 2013 tot en met 2015. In het verslag leest u de cijfers, feiten en aanbevelingen van de ABC. Zo laten de cijfers zien dat in de snelheid van afhandelen het nodige te verbeteren valt. De doorlooptijden van de bezwaarschriften hebben de aandacht van de ABC. Het is voor een bezwaarmaker en andere betrokkenen belangrijk dat een bezwaarschrift zorgvuldig én snel wordt afgehandeld.

 

De cijfers laten zien dat in 2015 het jaarlijks aantal ontvangen bezwaarschriften toeneemt ten opzichte van de voorgaande jaren. Ook fluctueert het aantal ontvangen bezwaarschriften tijdens een jaar. Een verdubbeling of verdrievoudiging van het aantal ontvangen bezwaarschriften van de ene op de andere maand komt voor. In 2015 heeft zich een piek voorgedaan in het aantal ontvangen bezwaarschriften in april en in december.

 

Van ingediende bezwaren kunnen we leren. Het idee is dat door te leren van bezwaren het aantal bezwaren omlaag gebracht kan worden en hoe bezwaren kunnen worden voorkomen. Dit betekent dat het proces verbetert. In één keer goed betekent minder overlast voor de inwoner van de gemeente Tholen. En, het bespaart tijd en geld voor de gemeente.

 

Het voorkomen van bezwaren is net als het sneller afhandelen van bezwaren een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen. Signalering, inzichtelijk gemaakt aan de hand va dit verslag, is daarin een eerste stap op weg naar verbetering.

Namens de Algemene Bezwarencommissie van de gemeente Tholen

De heer mr. P. van Namen, voorzitter