Gemeente Haren - verleende omgevingsvergunning, activiteit kap - Waterhuizerweg 46 tot en met Waterhuizerweg 56, ter hoogte van, te Haren Gn

 

Verleende Omgevingsvergunning WABO Reguliere procedure

 

Omschrijving: kap, 8 populieren

Datum aanvraag: 2 november 2015

Datum verzonden: 21 januari 2016

Zaaknummer: Z.10015/20150386

 

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 21, 9750 AA Haren Gn.

 

Een bezwaarschrift leidt niet automatisch tot uitstel van de gevolgen van een besluit. U kunt daarom naast het indienen van bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen.

 

Naar boven