Aanvraag omgevingsvergunning Vlijtseweg 106 te Apeldoorn

Omschrijving: het plaatsen van een beachclub (Zwitsalterrein)

Datum indiening: 16 januari 2016

Wabonummer: D16/012406

Het betreft de kennisgeving van een ingediende aanvraag.

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kunnen geen reacties (zienswijze of bezwaar) worden ingediend.

Naar boven