Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem

 

De raad van de gemeente Terschelling;

Raadsbesluit

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling d.d. 24 november 2015

Besluit

1.In te stemmen met de toetreding van het college tot de Gemeenschappelijke

Regeling Hûs en Hiem;

  • 2.

    Zich terug te trekken uit de Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem;

  • 3.

    In te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Hûs en

Hiem overeenkomstig de op 13 augustus 2015 ontvangen wijzigingsvoorstellen.

Terschelling, 22 december 2015

De raad van de gemeente Terschelling voornoemd,

J.Hofman, J.B. Wassink,

griffier voorzitter

Naar boven