Gemeente Apeldoorn, Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Floralaan 19B te Apeldoorn.

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben op 22 juni 2015 een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen voor een microbrouwerij aan de Floralaan 19B te Apeldoorn.

Zaaknummer: DOS-2015-036564

Informatie:

De melding ligt niet ter inzage. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel, tel. 055-580 1705.

Naar boven