Gemeente Apeldoorn, Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Lage Brink 8 te Apeldoorn.

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben op 7 oktober 2015 een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen voor oprichten van bedrijf in koeltechniek aan de Lage Brink 8 te Apeldoorn .

Zaaknummer: DOS-2015-054715

Informatie:

De melding ligt niet ter inzage. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel, tel. 055-580 1705.

Naar boven