Gemeente Apeldoorn, Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Tweelingenlaan 51 te Apeldoorn.

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben op 1 september 2015 een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen voor oprichten van bedrijf in op- en overslag van materialen ten behoeve van beton- en metselwerk aan de Tweelingenlaan 51 te Apeldoorn.

Zaaknummer: DOS-2015-048433

Informatie:

De melding ligt niet ter inzage. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel, tel. 055-580 1705.

Naar boven