Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van een damwand ten behoeve van de aanleg van nutsleidingen, Adema van Scheltemabaan, ter hoogte van de Herman Gorterstraat 5 te Utrecht, HZ_WABO-16-17723

Adema van Scheltemabaan, ter hoogte van de Herman Gorterstraat 5 te Utrecht

HZ_WABO-16-17723

Het bouwen van een damwand ten behoeve van de aanleg van nutsleidingen

Datum besluit: 07-06-2016

Besluit: Verleend

Rechtsmiddel: Bezwaar

 

Voordat u een bezwaarschrift indient, kunt u meestal de aanvraag en bijbehorende stukken inzien. Maak hiervoor een afspraak via de optie “balieafspraak” op www.utrecht.nl/afspraakbouwenondernemen. Bent u het met de genomen beslissing niet eens, dan kunt u bij de meeste besluiten een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken indienen. Deze termijn gaat in op de dag na de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager. Buiten de termijn ingediende bezwaarschriften nemen we in principe niet in behandeling. U kunt u bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, afdeling Juridische Zaken, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. In het bezwaarschrift zet u in ieder geval uw naam en adres, de datum, uw handtekening, de omschrijving en het kenmerk van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. We adviseren u zo mogelijk een kopie van het besluit bij te voegen. U kunt uw bezwaar ook digitaal indienen. Dit formulier vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. De gemeente neemt bezwaarschriften per e-mail niet in behandeling.

 

Naar boven