Gemeente Apeldoorn, Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Woeste Hoefweg 35 te Hoenderloo.

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben op 11 januari 2016 een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen voor het veranderen van een recreatiebedrijf aan de Woeste Hoefweg 35 te Hoenderloo. De verandering heeft betrekking op het vervangen van het kinderzwembad.

Zaaknummer: DOS-2016-002298

Informatie:

De melding ligt niet ter inzage. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel, tel. 055-580 1705.

Naar boven