Aanvraag omgevingsvergunning Veldbrugweg 21 te Lieren

Omschrijving: het vergroten van een woning

Datum indiening: 18 januari 2016

Wabonummer: W15/010998

Het betreft de kennisgeving van een ingediende aanvraag.

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kunnen geen reacties (zienswijze of bezwaar) worden ingediend.

Naar boven