Aanvraag omgevingsvergunning Ugchelseweg (naast nr. 249) te Ugchelen

Omschrijving: het kappen van diverse bomen

Datum indiening: 13 januari 2016

Wabonummer: W16/012389

Het betreft de kennisgeving van een ingediende aanvraag.

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kunnen geen reacties (zienswijze of bezwaar) worden ingediend.

Naar boven