Aanvraag omgevingsvergunning Tichelaarsdonk 139 te Apeldoorn

Omschrijving: het vergroten van een woning (aanbouw)

Datum indiening: 7 januari 2016

Wabonummer: D15/012187

Het betreft de kennisgeving van een ingediende aanvraag.

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kunnen geen reacties (zienswijze of bezwaar) worden ingediend.

Naar boven