Aanvraag omgevingsvergunning Ruitersmolenweg (nabij) te Beekbergen

Omschrijving: het plaatsen van een berging

Datum indiening: 4 januari 2016

Wabonummer: D16/012386

Het betreft de kennisgeving van een ingediende aanvraag.

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kunnen geen reacties (zienswijze of bezwaar) worden ingediend.

Naar boven