Aanvraag omgevingsvergunning Oude Apeldoornseweg 38 te Apeldoorn

Omschrijving: het renoveren van een gevel bedrijfspand

Datum indiening: 12 januari 2016

Wabonummer: D16/012408

Het betreft de kennisgeving van een ingediende aanvraag.

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kunnen geen reacties (zienswijze of bezwaar) worden ingediend.

Naar boven