Aanvraag omgevingsvergunning Lierdererf 30 te Lieren

Omschrijving: het plaatsen van een schuur

Datum indiening: 12 januari 2016

Wabonummer: D16/012407

Het betreft de kennisgeving van een ingediende aanvraag.

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kunnen geen reacties (zienswijze of bezwaar) worden ingediend.

Naar boven