Gemeente Zederik - Inwoners Alblasserwaard-Vijfheerenlanden verwachten maatregelen aan dijken

96 procent van de inwoners van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden verwacht dat er maatregelen getroffen moeten worden aan de dijken om beschermd te blijven tegen hoogwater. Dat blijkt uit een poll die elf gemeenten in de regio hebben afgenomen onder hun inwoners. Een meerderheid van 60 procent van de respondenten denkt dat deze maatregelen 'kleine gevolgen' zullen hebben voor hun woonomgeving of gemeente.

De afgelopen weken verschenen in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden bordjes in het straatbeeld met daarop de vraag 'Houden de dijken in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ons water tegen?'. Daarbij werd verwezen naar de website www.veiligachterdedijk.nl waar inwoners een poll konden invullen. Dit werd 300 keer gedaan.

MIRT-onderzoek

Om goed voorbereid te zijn op de toekomst, doen de elf gemeenten samen met Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Provincie Zuid-Holland een zogenaamd MIRT-onderzoek naar manieren waarop dijkversterking op een slimme manier gecombineerd kan worden met bijvoorbeeld bouwprojecten op of rond de dijk.

Op www.onswater.nl is meer informatie te vinden over waterbewustzijn. Meer informatie over het MIRT-onderzoek in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is vanaf eind juni te vinden op www.a5h.nl

Naar boven