Aanvraag omgevingsvergunning Korte Nieuwstraat 12 te Apeldoorn

Omschrijving: het kappen van een conifeer

Datum indiening: 8 januari 2016

Wabonummer: D16/012381

Het betreft de kennisgeving van een ingediende aanvraag.

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kunnen geen reacties (zienswijze of bezwaar) worden ingediend.

Naar boven