Aanvraag omgevingsvergunning Korhoenweg 19 te Apeldoorn

Omschrijving: het maken van een in-/uitrit

Datum indiening: 9 januari 2016

Wabonummer: D16/012385

Het betreft de kennisgeving van een ingediende aanvraag.

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kunnen geen reacties (zienswijze of bezwaar) worden ingediend.

Naar boven