Aanvraag omgevingsvergunning Kaninefatenlaan 4 te Apeldoorn

Omschrijving: het plaatsen van een dakopbouw (achter op dakvlak)

Datum indiening: 13 januari 2016

Wabonummer: D16/012404

Het betreft de kennisgeving van een ingediende aanvraag.

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kunnen geen reacties (zienswijze of bezwaar) worden ingediend.

Naar boven