Aanvraag omgevingsvergunning De Wiekelaar 2 te Loenen

Omschrijving: het plaatsen van een schutting

Datum indiening: 12 januari 2016

Wabonummer: W16/012400

Het betreft de kennisgeving van een ingediende aanvraag.

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kunnen geen reacties (zienswijze of bezwaar) worden ingediend.

Naar boven