Aanvraag omgevingsvergunning De Pergola 36 te Apeldoorn

Omschrijving: het intern veranderen van de woning

Datum indiening: 5 januari 2016

Wabonummer: D16/012409

Het betreft de kennisgeving van een ingediende aanvraag.

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kunnen geen reacties (zienswijze of bezwaar) worden ingediend.

Naar boven