Aanvraag omgevingsvergunning De Groene Voorwaarts (blok 4)

Omschrijving: het bouwen van een vrijstaande woning

Datum indiening: 7 januari 2016

Wabonummer: D15/011985

Het betreft de kennisgeving van een ingediende aanvraag.

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kunnen geen reacties (zienswijze of bezwaar) worden ingediend.

Naar boven