Aanvraag omgevingsvergunning Bogaardslaan 48 te Ugchelen

Omschrijving: het kappen van een eikenboom

Datum indiening: 11 januari 2016

Wabonummer: D16/012383

Het betreft de kennisgeving van een ingediende aanvraag.

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kunnen geen reacties (zienswijze of bezwaar) worden ingediend.

Naar boven