Aanvraag omgevingsvergunning Bellertstraat 22 te Beemte Broekland

Omschrijving: het vervangen van de kozijnen

Datum indiening: 13 januari 2016

Wabonummer: W16/012392

Het betreft de kennisgeving van een ingediende aanvraag.

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kunnen geen reacties (zienswijze of bezwaar) worden ingediend.

Naar boven